+48 32 381 17 44

   

SA 910

SA 910-2N

SA 910-4N

Protective goggles SA 910

- mechanical resistance – F
- optical class – 1
- scope of usage – 3 and 4
- resistance for fogging – N

SA 910-2N

a EN166:2001 F c
a 1F N c

SA 910-4N

a EN166:2001 F c
a 1F N c

© Samprey's, All rights reserved. # Design - Wiechu
Scroll to Top